post

خوب بخرید

در خرید بعضی وسایل همیشه دست و دل باز باشید و بهترین را انتخاب کنید. طبق تجربه هایی که در زندگی داشتم پیشنهاد میکنم همیشه موارد زیر رو از بهترین ها بخرید:

  1. خمیر دندان
  2. شامپو سر

نگران قیمت نباشید؛ مطمئنا در هر بار استفاده از اینکه انتخاب خوبی کرده اید لبخند میزنید.