post

پله فرار

پلکان فرار، تنها راه نجات ساکنان طبقات بالای ساختمان در مواقع اضطراری و وقوع حریق است.

پله فرار که ترجمه کلمه «scaperoute» است، تنها شامل پلکان نمی‌شود بلکه نردبان، طناب و یا حتی راهی از پنجره ساختمان که در شرایط خاص و اضطراری موجب خروج ساکنان ساختمان و نجات جان آنها شود، نوعی راه فرار است. ادامه مطلب