از بعضی فیلم ها لذت بردم؛ شاید بخاطر شرایط دیدن فیلم شاید هم بخاطر تاثیر گذار بودن اونا. من کلا به فیلمهای اکشن تخیلی علاقه دارم و در زیر چند تا از بهترین هایی که خاطرم مونده رو می نویسم: