post

ضوابط ساختمانهای عمومی برای معلولین

ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی برای معلولین به شرح زیر است:

منظور از اماکن و ساختمانهای عمومی در این آیین نامه، آن دسته از ساختمانهایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. ادامه مطلب

post

رمپ خودرو

نکاتی که در احداث رمپ باید رعایت شود:

شیب رمپ کمتر از ۱۵ %(تجاری) حداکثر ۱۷%(مسکونی و اداری) می باشد.مثال:تفاوت ارتفاع کف زیرزمین تا کف شروع رمپ تقسیم بر ۱۵)
حداکثر ۱۰ %از طول رمپ میتواند بیرون از توده ساختمان باشد(مقادیر بیشتر منوط به تایید گروه معماری است.)
اگر شروع رمپ از حاشیه ملک و پیاده رو باشد، در ابتدای رمپ وجود یک فضای ایست هم عرض رمپ و به طول حداقل ۳ متر(محور وسط)ضروری است. ادامه مطلب